Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 

Przedmiotem projektu było uruchomienie Laboratorium ZIELONEJ ENERGETYKI na Akademii Morskiej w Szczecinie i wyposażenie go w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-naukową, która umożliwia prowadzenie badań na skalę kraju nad jakością energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.

Aparatura zakupiona w ramach projektu konfigurowana była specjalnie na potrzeby laboratorium, a jej parametry techniczne dostosowano zgodnie z autorską koncepcją naukowców z WM AM w Szczecinie.
Laboratorium w kształcie proponowanym w projekcie jest pierwszym tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Innowacyjność Laboratorium polega na niespotykanym dotąd połączeniu poszczególnych systemów energetycznych, zwłaszcza w przypadku prądnic, i badaniu ich wzajemnego oddziaływania na produkowana i przesyłana energię.

OPIS PROJEKTU

Zasadniczym problemem jest brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego ze względu na niestabilna jakość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych skutkująca niska konkurencyjnością regionu na tle kraju i Europy oraz niewykorzystaniem potencjału woj. zachodniopomorskiego w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru oraz brakiem specjalizacji regionalnej, mimo doskonałych warunków do rozwoju energetyki wiatrowej.

Nadrzędnym celem projektu był wzrost bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu i kraju, dzięki zapewnieniu wysokiej, stabilnej jakości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych – osiągniecie tego celu możliwe stanie się dzięki stworzeniu metod i procedur pozwalających na wyeliminowanie zakłóceń pochodzących z sieci średniego napięcia powodowanych duża ilością rozproszonych źródeł produkcji energii odnawialnej i działaniem urządzeń transmisyjnych.

W wyniku realizacji całości projektu Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie uruchomił Laboratorium ZIELONEJ ENERGETYKI, w którym realizowane są:
I. prace badawcze statutowe uczelni (objęte również procesem komercjalizacji), w tym przede wszystkim w zakresie jakości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych obejmujące:

  1. Badanie jakości pracy układów wytwarzania i transmisji energii ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej (Elektrotechnika i Automatyka).
  2. Badanie podatności diagnostycznej oraz ocena stanu technicznego maszyn produkujących energie ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej
  3. Badanie niezawodności systemów energetyki wiatrowej, w tym ocena ważności elementów elektrowni wiatrowych (poszukiwanie „słabych ogniw”).
II. prace badawcze na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w tym przedsiębiorstw, na zasadach komercyjnych, realizowane przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze przetargu, który wynajmować będzie infrastrukturę badawcza od Akademii Morskiej. Aparatura badawcza będzie mogła być wykorzystywana jedynie na cele wynikające z projektu.

Zdjęcia wybranych elementów stanowisk:
Fot. 1. Testery rezystancji izolacji 10 i 15 kV. Stanowisko badania transformatora WN.Fot. 2. Transformator żywiczny 20 kVA, 0,4/15 kV. Stanowisko badania transformatora WN.Fot. 3. Pole liniowe i transformator 0,4/15 kVA. Stanowisko badania transformatora WN.
Fot. 4. Wyłącznik próżniowy SN 15 kV. Stanowisko badania wyłącznika zwarciowego SN.


Fot. 5. Wnętrze pola liniowego SN. Po lewej stronie panel przedni wyłącznika zwarciowego SF6.


Fot. 6. Wnętrze pola liniowego SN. Po lewej stronie komory próżniowe wyłącznika zwarciowego SF6.


Fot. 7. Rozdzielnica nn z polami synchronizacji prądnic klatkowej, pierścieniowej i synchronicznej zasilająca napięciem 0,4 kV transformatory 0,4/15 kV. Stanowisko synchronizacji prądnic.


Fot. 8. Obciążnica nn o mocy 15 kW, 0,4 kV.


Fot. 9. Falownik napędowy maszyny indukcyjnej o mocy 22 kW – obciążenie nn.


Fot. 10. Pole sterowania napędów prądnic.


Fot. 11. Obciążnica rezystancyjna 15 kV, 15 kW.


Fot. 12. Wnętrze obciążnicy rezystancyjnej 15 kV, 15 kW.


Fot. 13. Drążek izolacyjny 20 kV i czujnik napięcia 15 kV.


Fot. 14. Kleszcze izolacyjne.


Fot. 15. Przekładnik napięciowy 15 kV/0,1 kV i przekładnik prądowy 400/5A.

Przedmiotem projektu było uruchomienie Laboratorium ZIELONEJ ENERGETYKI na Akademii Morskiej w Szczecinie i wyposażenie go w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-naukową, która umożliwia prowadzenie badań na skalę kraju nad jakością energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.
Aparatura zakupiona w ramach projektu konfigurowana jest specjalnie na potrzeby laboratorium, a jej parametry techniczne dostosowano zgodnie z autorską koncepcją naukowców z WM AM w Szczecinie.
Laboratorium w kształcie proponowanym w projekcie jest pierwszym tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Innowacyjność Laboratorium polega na niespotykanym dotąd połączeniu poszczególnych systemów energetycznych, zwłaszcza w przypadku prądnic, i badaniu ich wzajemnego oddziaływania na produkowana i przesyłana energię.

 
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: "ZIELONA ENERGETYKA- Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie"
Copyrights © Zielona energetyka 2013