Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 

Akademia Morska w Szczecinie jest jedną z nielicznych jednostek naukowo-badawczych w Polsce, która posiada potencjał merytoryczny do prowadzenia badań w zakresie diagnostyki oraz oceny stanu technicznego elementów elektrowni wiatrowych oraz urządzeń przesyłowych, jednak głównym problemem był brak odpowiednich narzędzi badawczych. Poprzez budowę LZE problem ten został rozwiązany.

Zakłada się, że innowacyjne rozwiązania mogą pojawić się w głównie poniższych obszarach badawczych:
 

Badanie jakości pracy układów wytwarzania i transmisji energii ze szczególnym uwzględnieniemn energetyki wiatrowej

Etapy badania:
 1. wykonanie modeli symulacyjnych prądnic synchronicznej, pierścieniowej i klatkowej w środowisku Matlab-Simulink,
 2. wykonanie modeli symulacyjnych współpracy prądnic różnych typów w układzie równoległym (połączenia AC, DC),
 3. napisanie oprogramowania w języku C++ koniecznego do przeprowadzania szczegółowych badań symulacyjnych,
 4. przeniesienie oprogramowania do układu rzeczywistego (laboratoryjnego) a następnie jego uruchomienie,
 5. badania porównawcze różnych konfiguracji połączeń prądnic przy zmieniających się prędkościach obrotowych wału napędowego,
 6. porównanie typów połączeń (AC/DC) równoległych pod kątem stabilności działania (część zarówno symulacyjna jak i doświadczalna),
 7. badanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych ze strony niskiego napięcia na część po stronie napięcia wysokiego,


Badanie podatności diagnostycznej oraz ocena stanu technicznego maszyn produkujących energię ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej

Planowane badania terenowe:
 1. określenie wskaźników jakości energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie wiatrowe,
 2. pomiary drgań maszyn wirujących, w tym w szczególności prądnic elektrowni wiatrowych,
 3. pomiary hałasu generowane przez elektrownie wiatrowe
 4. pomiary hałasu i budowa map akustycznych na terenach miejskich i w pobliżu dużych dróg tranzytowych,
 5. analiza termowizyjna maszyn energetycznych, w tym w szczególności badanie transformatorów, prądnic oraz możliwość określenia jakości izolacji termicznej pomieszczeń, budynków i środków ochrony cieplnej.


Badanie niezawodności systemów energetyki wiatrowej, w tym ocena ważności elementów elektrowni wiatrowych (poszukiwanie „słabych ogniw”)

Badanie wymaga realizacji poszczególnych zadań szczegółowych, którymi są:
 1. opracowanie nowych miar ważności elementów systemu dla różnych kryteriów ważności (w tym obsługiwalności i ekonomiczności eksploatacji) stanowiących alternatywę dla obecnie stosowanych miar ważności.
 2. opracowanie nowych modeli (sposobu opisu) struktury niezawodnościowej i rezerwowania w złożonych systemach technicznych, m.in. poprzez wdrożenie autorskich propozycji wykorzystania płaszczyzny liczb zespolonych, zastosowanie wektora zdarzeń zewnętrznych i zastosowanie zmodyfikowanej miary rezerwowania Jaźwińskiego-Smalko;
 3. opracowanie całościowego podejścia do oceny ważności elementów systemu poprzez zastosowanie modeli ilościowo-jakościowych;
 4. aplikacja modeli niezawodnościowych dla celów diagnostyki elektrowni wiatrowych.

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju zapytania natury naukowej.

 
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: "ZIELONA ENERGETYKA- Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie"
Copyrights © Zielona energetyka 2013